Velkommen til Hallingdal GravferdsbyråVi er eit profesjonelt gravferdsbyrå som skapar tillit og yter gode tenester basert på brei kunnskap, erfaring og lokalt kjennskap.

Hallingdal Gravferdsbyrå - Steinar Aa vart etablert i 1995 som eit byrå for heile regionen.  Kontoret er i Helsetunvegen 18, 3570 Ål.


Med vennleg helsing

Steinar Aa og Kristian Harerud Aa
 

Issoleie, Hallingskarvet. Foto: Steinar Aa


            "Sorgen er den store læremester som gjør oss fortrolig med livets sannheter"
                                                         (Ordspråk)

    
          
I margen

Behovsprøvd gravferdsstønad.
Maksimal gravferdsstønad frå NAV i 2014 er 22083,- kr.
Eigenandelen ved båretransport over 20 km er 2208,- kr.
  
Nye gravsteinar.
 

Vi har stort utval av gravstein i alle priskategoriar.
I sommarhalvåret er bestillingstida ca. ein månad. 

Navnetilføying på gravstein.
Bolting, vask og rens.


Vi har avtale med Knut Melby som utfører navnetilføying, fornying av gammal tekst, vask og rens på kyrkjegarden. Han kjem i mai og september. Ta kontakt for ordre.

Oppretting.
Oppretting?

Vi utfører opprettingsarbeid i perioden mai til oktober. Ta kontakt for ordre.Levert av Prenten AS     Publisert med WideCMS 4